Onderwerpen

Daniël

Voor wie enige kennis wil hebben van de chronologie met betrekking tot de wederkomst van Christus is kennis van het boek Daniël onontbeerlijk. Het is de Here Jezus zelf die in Mattheus 24 verwijst naar de profetie van Daniël en dan in het bijzonder naar de profetie van de 70 (jaar)weken in Daniël 9.

De centrale vraag in het boek Daniël is hoe en wanneer het koningschap terugkeren zal over Juda, de 2 stammen van Israël, want in de dagen van Daniël begon immers de Babylonische ballingschap over Juda. En hoewel men na 70 jaren mocht terugkeren onder Kores, de Pers, blijkt uit het boek Daniël, dat de werkelijke verlossing wacht op de komst van de Messias. Er zouden immers nog vele andere koninkrijken passeren waarna pas in de dagen van het antichristelijke rijk, de Messias zou komen om Juda te verlossen en een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Dit in overeenstemming met b.v. 2 Sam. 7 waar aangekondigd wordt dat er over Israël een eeuwige Koning, met een eeuwig Koninkrijk zou komen, met Zijn troon in Jeruzalem.

Het boek Daniël kan pas goed verstaan worden als men dit leest in het licht van het Nieuwe Testament en dan in het bijzonder het boek Openbaring. Vanuit dat licht zal blijken dat er een grote onderbreking in de geschiedenis zit, namelijk een onderbreking in de komst van de Messias. Want hoewel de Messias in het verleden al gekomen is en gesteld is tot Zoon van God en Koning en Hogepriester van het Nieuwe Verbond, leren wij dat Hij Zich in onze dagen verbergt en pas in de toekomst zal wederkeren om de vervallen hut van David en daarmee het Koninkrijk over Israël wederoprichten zal.

Bent u geïnteresseerd in dit profetisch Woord? Dan bent u van harte welkom om onze Bijbelstudieavonden te bezoeken om kennis te nemen van Gods Woord.

Reeds behandelde onderwerpen

 • De brief van Paulus aan de Romeinen
 • Gelijkenissen (Mattheus 13)
 • De verborgenheid
 • Wat is in de Bijbel aanbidding?
 • De rechtvaardigheid Gods
 • De 1000 jaren
 • De 70 weken uit Daniel 9
 • De toekomst van Israël
 • Waartoe is de wet?
 • De 10 geboden (Exodus 20)
 • Typologie in de Bijbel
 • De komst van Elia
 • Jesaja 61 en Lukas 4
 • Spreken in talen, wat leert de Bijbel?
 • Geloof of religie?
 • Zonde en zonden
 • De oorsprong der zonde
 • De nederwerping der wereld
 • Uitspraken van Jezus
 • De opstanding van Christus
 • Staat dan in de vrijheid (Galaten 5)
Drupal Theme by Web Agency