Zondagmiddagsamenkomsten

Naast de gebruikelijke Bijbelstudie op de maandagavond (om de 14 dagen) zijn we vanaf 26 oktober 2014 ook gestart met een samenkomst op de zondagmiddag (1 keer in de 4 weken). De belangrijkste redenen om deze samenkomsten te houden zijn:

  1. Het openen en bestuderen van Gods Woord, waarbij de nadruk zal liggen op het praktische geloofsleven, maar waarbij ook de diepere lagen van Gods Woord niet zullen ontbreken.
  2. Een samenzijn te hebben met onze gezinnen waar dus ook onze kinderen in betrokken worden. Tijdens het zingen van de liederen zullen de kinderen aanwezig zijn in de samenkomst, waarna de kinderen tijdens de prediking een eigen moment zullen hebben waarbij ze Bijbel-gerelateerde activiteiten zullen houden.

We hopen en vertrouwen erop dat dit initiatief gezegend zal worden en dat het een bijdrage mag leveren aan onze persoonlijke groei in het geloof. Dit alles ter eer van onze Heere Jezus Christus, onze Verlosser en Zaligmaker.

Kolosensen 3:16-17
Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus dankende God en den Vader door Hem.

De samenkomsten zullen gehouden bij br. Daniël Douma en beginnen om 14:00 uur. Na de samenkomst is ruim de gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop koffie.

Mocht u geïnteresseerd zijn en een keer een samenkomst willen bezoeken, dan bent u uiteraard van harte welkom. Heeft u verdere vragen, dan kunt u deze stellen in ons contactformulier. Of kijk naar onze agenda voor de data.

Drupal Theme by Web Agency