De geestelijke strijd

Spreker: Ewout Ketelaar

 • Deel 1: 9 maart 2015
  • Inleiding
 • Deel 2: 23 maart 2015
  • Het gebed – Lukas 22:39-46
 • Deel 3: 6 april 2015
  • De geestelijke wapenrusting – Efeziërs 6:10-20
 • Deel 4: 20 april 2015
  • De geestelijke strijd van Mozes – Hebreeën 11:24-29
 • Deel 5: 4 mei 2015
  • Geestelijke kinderen en volwassen
 • Deel 6: 18 mei 2015
  • De kastijding – Hebreeën 12:1-13
 • Deel 7: 1 juni 2015
  • Geesten en demonen
 • Deel 8: 15 juni 2015
  • Vrijmoedigheid – Hebreeën 10:32-39
 • Deel 9: 29 juni 2015
  • De brief aan Laodicéa – Openbaring 3:14-22