De Hebreeënbrief

Spreker: Ewout Ketelaar

 • Deel 1: 16 oktober 2007
  • Hoofdstuk 1:1-3 – De Zoon, het uitgedrukte beeld van God.
 • Deel 2: 11 december 2007
  • Hoofdstuk 1:6-14 – Christus, gesteld boven de engelen. Tussen deel 1 en deel 2 is vers 4 en 5 besproken, hier is vanwege een technische storing geen opname van.
 • Deel 3: 7 januari 2008
  • Hoofdstuk 2:1-8 – De zoon des mensen gekroond met heerlijkheid, sprekend over de grote zaligheid.
 • Deel 4: 21 januari 2008
  • Hoofdstuk 2:8-12 – De overste Leidsman en de vele zonen, zijn broeders.
 • Deel 5: 4 februari 2008
  • Hoofdstuk 2:13-16 – Door vertrouwen op Hem, een weg door de dood heen.
 • Deel 6: 18 februari 2008
  • Hoofdstuk 2:17-3:6 – De getrouwe Hogepriester die ons reinigt van onze zonden, zodat we vrijmoedig Hem kunnen dienen.
 • Deel 7: 4 maart 2008
  • Hoofdstuk 3:7-19 – Heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet!
 • Deel 8: 17 maart 2008
  • Hoofdstuk 4:1-4 – Door geloof, en niet door eigen werken, gaan we in de rust.
 • Deel 9: 31 maart 2008
  • Hoofdstuk 4:4-13 – Laat ons dan ons benaarstigen, om in Gods rust in te gaan.
 • Deel 10: 14 april 2008
  • Hoofdstuk 4:14-5:1 – Laat ons dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade.
 • Deel 11: 28 april 2008
  • Hoofdstuk 5:1-5 – Aäron vs. Christus.
 • Deel 12: 12 mei 2008
  • Hoofdstuk 5:6-9 – De volmaakte Zoon, gesteld tot Hogepriester naar de ordening van Melchizedek.
 • Deel 13: 26 mei 2008
  • Hoofdstuk 5:10-14 – Klaar voor de vaste spijs?
 • Deel 14: 18 augustus 2008
  • Hoofdstuk 6:1-3 – Laat ons nalaten het beginsel der leer van Christus en laat ons tot de volmaaktheid voortvaren.
 • Deel 15: 1 september 2008
  • Helaas zijn er van het dit deel geen audio-opnames.
 • Deel 16: 15 september 2008
  • Hoofdstuk 6:7-12 – Geen doornen en distelen, maar arbeid der liefde.
 • Deel 17: 29 september 2008
  • Hoofdstuk 6:13-20 – Laat ons, net als Abraham, de voorgestelde hoop vasthouden, want Hij die beloofd heeft, is getrouw.
 • Deel 18: 13 oktober 2008
  • Hoofdstuk 7:1-3 – Aanmerkt dan hoe groot deze Melchizedek is, de geslachtsloze koning-priester en gelijkgesteld aan de Zoon van God.
 • Deel 19: 27 oktober 2008
  • Hoofdstuk 7:4-14 – Het priesterschap van Melchizedek verheven boven het priesterschap van Aäron.
 • Deel 20: 10 november 2008
  • Hoofdstuk 7:15-25 – De wet wordt vernietigd, om plaats te maken voor de betere hoop onder het Nieuwe Verbond.
 • Deel 21: 24 november 2008
  • Hoofdstuk 7:26-27 – Het eenmalige offer van de heilige en onbesmette Hogepriester van het Nieuwe Verbond.
 • Deel 22: 8 december 2008
  • Hebreeën 7:27-8:5 – Christus als Hogepriester op de Koninklijke troon.
 • Deel 23: 22 december 2008
  • Hebreeën 8:5-13 – Het eeuwige nieuwe verbond, dat reeds door Jeremia werd aangekondigd, vervangt het tijdelijke, oude verbond.
 • Deel 24: 5 januari 2009
  • Hebreeën 9:1-9 – De tabernakel als type van het Nieuwe Verbond.
 • Deel 25: 19 januari 2009
  • Hebreeën 9:5 – De cherubijnen der heerlijkheid.
 • Deel 26: 2 februari 2009
  • Hebreeën 9:6-13 – De eenmalige eeuwige verlossing, tot stand gebracht door de Hogepriester van het Nieuwe Verbond.
 • Deel 27: 16 februari 2009
  • Hebreeën 9:13-14 – De as der jonge koe en het bloed van Christus.
 • Deel 28: 2 maart 2009
  • Hebreeën 9:14 – Reiniging naar het geweten, om de levende God te dienen.
 • Deel 29: 16 maart 2009
  • Hebreeën 9:15 – De eeuwige erfenis, het resultaat van het dienen van de Levende God.
 • Deel 30: 30 maart 2009
  • Hebreeën 9:16-22 – De dood van de testamentmaker (vers 16 en 17) / De inwijding met bloed van het oude en het nieuwe verbond (vers 18).
 • Deel 31: 13 april 2009
  • Hebreeën 9:23-26 – Christus is eenmaal ingegaan in de hemel zelf, om voor Gods aangezicht te verschijnen ten behoeve van ons.
 • Deel 32: 11 mei 2009
  • Hebreeën 9:27-28 – Vergelijking tussen de mensen en Christus.
 • Deel 33: 8 juni 2009
  • Hebreeën 10:1-10 – Ik kom om Uw wil te doen.
 • Deel 34: 22 juni 2009
  • Hebreeën 10:11-18 – Wachten totdat Zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank Zijner voeten.
 • Deel 35: 31 augustus 2009
  • Hebreeën 10:19-27 – Zo laat dan ons met vrijmoedigheid tot Hem naderen.
 • Deel 36: 14 september 2009
  • Hebreeën 10:28-36 – De Heere zal Zijn volk oordelen.
 • Deel 37: 21 september 2009
  • Hebreeën 10:37-11:2 – Behouding der ziel door leven uit geloof.
 • Deel 38: 12 oktober 2009
  • Hebreeën 11:2-4 – Door het geloof… Abel.
 • Deel 39: 26 oktober 2009
  • Hebreeën 11:5-7 – Door het geloof… Henoch/Noach.
 • Deel 40: 9 november 2009
  • Hebreeën 11:7-10 – Door het geloof… Noach/Abraham.
 • Deel 41: 23 november 2009
  • Hebreeën 11:11-12 – Door het geloof… Sara.
 • Deel 42: 7 december 2009
  • Hebreeën 11:13-16 – Gasten en vreemdelingen op de aarde.
 • Deel 43: 21 december 2009
  • Hebreeën 11:17-20 – Door het geloof… Abraham (2) en Izak.
 • Deel 44: 4 januari 2010
  • Hebreeën 11:21-23 – Door het geloof… Jakob/Jozef.
 • Deel 45: 18 januari 2010
  • Hebreeën 11:24-31 – Door het geloof… Mozes/Rachab.
 • Deel 46: 1 februari 2010
  • Hebreeën 11:32 – Door het geloof… Gideon/Barak/Simson/Jeftha.
 • Deel 47: 15 februari 2010
  • Hebreeën 11:33-40 – Door het geloof… vele getuigen.
 • Deel 48: 1 maart 2010
  • Hebreeën 12:1-2 – Laat ons de loopbaan des geloofs lopen.
 • Deel 49: 15 maart 2010
  • Hebreeën 12:1-2 – Ziende op de overste Leidsman.
 • Deel 50: 29 maart 2010
  • Hebreeën 12:3-4 – Het verdragen van het tegenspreken van de zondaren.
 • Deel 51: 12 april 2010
  • Hebreeën 12:5-13 – De kastijding: Van kind tot zoon.
 • Deel 52: 26 april 2010
  • Hebreeën 12:14-22 – Niet dienen onder de wet, maar onder de genade.
 • Deel 53: 10 mei 2010
  • Hebreeën 12:22-24 – De gemeente: Eerstelingen van het Koninkrijk.
 • Deel 54: 7 juni 2010
  • Hebreeën 12:25-13:4 – Laat ons de genade vasthouden.
 • Deel 55: 12 juni 2010
  • Hebreeën 13:5-17 – Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende.
 • Deel 56: 27 september 2010
  • Hebreeën 13:18-25 – De afsluiting van de brief