De Romeinenbrief

Gedegen kennis van de Romeinenbrief is van wezenlijk belang voor elke gelovige. Het is deze 1e brief in het Nieuwe Testament waarin de Apostel Paulus op een systematische wijze Gods verlossingswerk uiteenzet.

Paulus laat zien dat een mens niet zichzelf kan rechtvaardigen voor God, maar dat hij slechts afhankelijk is van de genade van God. God heeft namelijk de Heere Jezus voorgesteld tot verzoening voor onze zonden en op deze wijze de mensheid een Verlosser geschonken.

Wie Hem aanneemt als zijn persoonlijke Verlosser, krijgt deel aan het nieuwe leven dat God tot stand bracht toen Hij de Heere Jezus uit de dood opwekte. De gelovige wordt daardoor bevrijd van de heerschappij van de zonde, wet en de dood, opdat hij zou wandelen in nieuwheid des levens en in verwachting van de zoonstelling, want dat is waartoe God ons heeft geroepen.

Daarnaast gaat Paulus nog in op de vraag hoe het nu eigenlijk kan dat de zaligheid bij ons als heidenen terecht is gekomen. De zaligheid was toch aan Israël beloofd? Is de Heer wel trouw aan Zijn Woord? Hoe zit het eigenlijk met Israël? Heeft Israël nog wel een toekomst? Wie is eigenlijk Israël? Ook al deze vragen worden beantwoord.

Spreker: Ewout Ketelaar

 • Deel 1: 11 oktober 2010
  • Romeinen 1:1-2
 • Deel 2: 25 oktober 2010
  • Romeinen 1:3-7
 • Deel 3: 8 november 2010
  • Romeinen 1:8-15
 • Deel 4: 22 november 2010
  • Romeinen 1:16-17
 • Deel 5: 6 december 2010
  • Romeinen 1:18-25
 • Deel 6: 20 december 2010
  • Romeinen 1:26-2:11
 • Deel 7: 3 januari 2011
  • Romeinen 2:12-29
 • Deel 8: 17 januari 2011
  • Romeinen 3:1-8
 • Deel 9: 31 januari 2011
  • Romeinen 3:9-20
 • Deel 10: 14 februari 2011
  • Romeinen 3:21-25
 • Deel 11: 28 februari 2011
  • Romeinen 3:26-31
 • Deel 12: 14 maart 2011
  • Romeinen 4:1-13
 • Deel 13: 28 maart 2011
  • Romeinen 4:14-17
 • Deel 14: 11 april 2011
  • Romeinen 4:17-25
 • Deel 15: 9 mei 2011
  • Romeinen 5:1-4
 • Deel 16: 23 mei 2011
  • Romeinen 5:5-11
 • Deel 17: 20 augustus 2011
  • Romeinen 5:12-14
 • Deel 18: 12 september 2011
  • Romeinen 5:15-21
 • Deel 19: 26 september 2011
  • Romeinen 6:1-5
 • Deel 20: 10 oktober 2011
  • Romeinen 6:6-8
 • Deel 21: 24 oktober 2011
  • Romeinen 6:9-13
 • Deel 22: 7 november 2011
  • Romeinen 6:14-23
 • Deel 23: 21 november 2011
  • Romeinen 7:1-6
 • Deel 24: 5 december 2011
  • Romeinen 7:7-26
 • Deel 25: 19 december 2011
  • Romeinen 8:1-5
 • Deel 26: 2 januari 2012
  • Romeinen 8:6-15
 • Deel 27: 16 januari 2012
  • Romeinen 8:16-17
 • Deel 28: 30 januari 2012
  • Romeinen 8:18-23
 • Deel 29: 13 februari 2012
  • Romeinen 8:23
 • Deel 30: 27 februari 2012
  • Romeinen 8:23-27
 • Deel 31: 26 maart 2012
  • Romeinen 8:28-39
 • Deel 32: 11 februari 2013
  • Romeinen 9:1-5
 • Deel 33: 25 februari 2013
  • Romeinen 9:6-9
 • Deel 34: 11 maart 2013
  • Romeinen 9:10-20
 • Deel 35: 25 maart 2013
  • Romeinen 9:21-24
 • Deel 36: 8 april 2013
  • Romeinen 9:25-33
 • Deel 37: 22 april 2013
  • Romeinen 9:33
 • Deel 38: 6 mei 2013
  • Romeinen 10:1-9
 • Deel 39: 20 mei 2013
  • Romeinen 10:10-19
 • Deel 40: 3 juni 2013
  • Romeinen 10:19-21
 • Deel 41: 17 juni 2013
  • Romeinen 11:1-10
 • Deel 42: 9 september 2013
  • Romeinen 11:11-24
 • Deel 43: 23 september 2013
  • Romeinen 11:25-36
 • Deel 44: 7 oktober 2013
  • Romeinen 12:1-8
 • Deel 45: 21 oktober 2013
  • Romeinen 12:9-21
 • Deel 46: 4 november 2013
  • Romeinen 13:1-7
 • Deel 47: 18 november 2013
  • Romeinen 13:8-14
 • Deel 48: 2 december 2013
  • Romeinen 14:1-12
 • Deel 49: 16 december 2013
  • Romeinen 14:13-23
 • Deel 50: 13 januari 2014
  • Romeinen 15:1-13
 • Deel 51: 27 januari 2014
  • Romeinen 15:14-33
 • Deel 52: 10 februari 2014
  • Romeinen 16:1-27