De opname van de Gemeente

Iedereen is wel geïnteresseerd in wat er in de (nabije) toekomst zal gebeuren. Voor gelovigen geldt dat zij een eeuwige en zékere toekomst bij de Heer hebben. De Bijbel spreekt over de toekomst van de gemeente, het lichaam van Christus. In evangelische kring wordt dit meestal ‘de opname van de Gemeente’ genoemd. Wat dit precies inhoudt en wat er mee samenhangt willen we in deze Bijbelstudieserie uiteenzetten aan de hand van verschillende Bijbelgedeelten, die daarvan getuigenis geven.

Spreker: Hilbrand Henstra

 • Deel 1: 22 januari 2018
  • Bijbelse termen voor de opname
 • Deel 2: 5 februari 2018
  • 1 Thessalonicensen 4:13-18 (deel 1)
 • Deel 3: 19 februari 2018
  • 1 Thessalonicensen 4:13-18 (deel 2)
 • Deel 4: 5 maart 2018
  • 1 Korinthiërs 15
 • Deel 5: 19 maart 2018
  • 1 Thessalonicensen 5:1-11
 • Deel 6: 16 april 2018
  • Type van de opname en dag des Heeren
   • Johannes 20:24-31
 • Deel 7: 30 april 2018
  • De rechterstoel van Christus
   • 2 Korinthiërs 5:1-10
 • Deel 8: 14 mei 2018
  • 2 Thessalonicensen 2:1-12 (deel 1)
 • Deel 9: 28 mei 2018
  • 2 Thessalonicensen 2:1-12 (deel 2)
 • Deel 10: 11 juni 2018
  • De toekomst van de Gemeente