Wijsheid uit Prediker

De meest bekende uitspraak uit het boek Prediker is: “IJdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid”. Dit was de conclusie van de wijze koning Salomo. Alles onder de zon (op aarde) is tijdelijk, vergankelijk en heeft geen blijvend doel en resultaat in zichzelf. Daarom is het ijdelheid (zinloos). Als de mens echter zijn heil zoekt bóven de zon, daar waar de Schepper woont en zich tot Hem bekeert, wordt het leven op aarde zinvol. Dan krijgt het waarde voor de eeuwigheid. Er staan veel geestelijke lessen voor gelovigen in het boek Prediker. Een aantal van deze wijze woorden willen we nader onderzoeken.

Spreker: Hilbrand Henstra

 • Deel 1: 18 september 2017
  • Inleiding.
   • Prediker 9:1-3
   • Prediker 2:26
   • Prediker 7:11,12
 • Deel 2: 2 oktober 2017
  • Prediker 9:8
  • Prediker 4:17
  • Wijsheid/wijze
   • Prediker 7:5
   • Prediker 2:14
   • Prediker 9:17
   • Prediker 10:12
   • Prediker 12:11
   • Prediker 7:9
 • Deel 3: 16 oktober 2017
  • Prediker 7:25-29
  • Prediker 7:8
  • Prediker 3:14
  • Prediker 4:9-12
 • Deel 4: 30 oktober 2017
  • Prediker 10:2
  • Prediker 11:1
  • Prediker 5:9
 • Deel 5: 13 november 2017
  • Gedenk uw Schepper in uw jeugd, eer dat de kwade dagen komen.
   • Prediker 11:7-12:7
 • Deel 6: 27 november 2017
  • Bijbelse spreekwoorden.
   • Prediker 10:8
   • Prediker 5:4
   • Prediker 3:1,2
   • Prediker 9:4
   • Prediker 9:10
 • Deel 7: 8 januari 2018
  • Prediker 12:9-12
  • Prediker 4:6
  • Prediker 7:2-4
  • Prediker 10:19
  • Prediker 3:15