Liefde

Ieder mens heeft behoefte aan liefde. “All you need is love”, zongen de Beatles. Veel liedjes gaan over ‘de liefde’. Volgens een omschrijving uit een woordenboek is liefde een uiting of gevoel van warme genegenheid of gehechtheid voor een persoon of een zaak.

In een wereld waarin liefdeloosheid en eigenliefde alom merkbaar zijn, is men vaak op zoek naar ware liefde. Wanneer je die zoekt bij mensen om je heen word je vaak teleurgesteld. Wie oprechte, ware liefde zoekt, komt uit bij de levende en waarachtige God, de Schepper. In de Bijbel wordt gezegd dat God liefde is en dat de liefde uit God voortgekomen is.

God nam het initiatief om Zijn liefde voor de mensen te tonen aan een zondige, liefdeloze mensheid met als doel om hen met Zich te verzoenen. God bevestigt Zijn liefde jegens ons doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren (Romeinen 5:8). Wie zich met God laat verzoenen, door zich tot Hem te bekeren, ontvangt deze Goddelijke liefde (agapé) in zijn hart (Romeinen 5:5).

Een van de meest bekende Bijbelverzen is Johannes 3:16: “Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar het eeuwige leven hebbe”.

Voor gelovigen is die liefde de band der volmaaktheid. Gods liefde is relationeel en leert ons Hem te dienen en elkander lief te hebben en te dienen. De werking van Gods liefde is een groeiproces dat door Gods Woord en Geest gelovigen verandert in denken en doen. Volgens Johannes, die wel ‘de apostel der liefde’ genoemd wordt, kun je een christen herkennen aan diens liefde voor Gods Woord en voor de broeders (medegelovigen). In deze studie over de liefde van God komen vele facetten aan de orde die in de Bijbel aan ons worden meegedeeld.

Spreker: Hilbrand Henstra