De Dag des Heeren

Over het algemeen wordt bij de term ‘De Dag des Heeren’ aan de zondag gedacht. Anderen zeggen dat het over de sabbat gaat. Beide verklaringen zijn, Bijbels gezien, een misverstand. In de Bijbel wordt de Dag des Heeren omschreven als een periode van oordeel en verwoesting over een goddeloze wereld, maar ook een tijd van herstel en zegeningen voor een gelovig Israël en voor gelovigen uit de volkeren in de dagen van de wederkomst van Christus. De Dag des Heeren blijkt een lange periode te zijn in Gods heilsplan, die begint bij de wederkomst van Jezus Christus op de Olijfberg en doorloopt totdat hemel en aarde voorbijgaan. In deze studie willen we de diverse Schriftplaatsen over de Dag des Heeren bespreken om zo te leren verstaan wat God in Zijn Woord hierover te vertellen heeft. Dat blijkt zeer leerzaam te zijn, vooral in profetisch perspectief.

Spreker: Hilbrand Henstra